Ülkemizi tanıtma amacında olan TR Channel, dürüst, ilkeli yayıncılık anlayışı ile geniş bir kitlenin tiryakisi olmasını amaçlamaktadır. TR Channel bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. TR Channel’ın içeriğinde Kültürel, Arkeolojik ve doğal güzelliklerimizi tanıtan belgeseller, gezi programları, alternatif turizm değerlerimizi anlatan yapımlar, il-ilçe ve beldelerimizin tanıtımları ve aynı zamanda ülkemizin KOBİ'lerinin tanıtımı da yer almaktadır. TR Channel zengin görsel malzeme içeriğiyle ülkemizin tüm değerlerini tanıtan, izleyicinin ilgiyle izleyeceği bir akışa sahip olmaktadır ve içerikler titizlikle seçilmektedir. TR Channel 2017’nin ikinci yarısı itibariyle de Belçika ve Lüksemburg’da Coditel Kablo TV şebekesinden de yayın hayatına başlayacaktır. TR Channel’ı istediğiniz yerde internet ve mobil ortamlarından izleyebilirsiniz. Anayasanın Sözüne ve Ruhuna bağlı olmak, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak. Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak. Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzenini kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek. Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözetmek. Türk mili eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak. Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak. Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek. Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak. Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak. Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak. Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak. Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak. Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer vermemek, Osmanağa Mah. Misak-ı Milli Sok. No:20/7 34716 Kadıköy - İstanbul Tel : (216) 349 88 48 GSM : (551) 448 56 67 E-mail : tr@trchannel.net
TR Channel bir kuruluşudur.